Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Norgesmindevej 16, Hellerup. 24. oktober 1927

almindelig, men flittig Læser

24.X.1927
Norgesmindevej 16
Hellerup

Kjære Ven

Det var kun et fattigt Brev, jeg sendte Dig igaar til Tak for Din smukke Bog, men jeg undsaa mig for at skrive mere og det vil Du forstaa. Jeg havde glemt at tilføje, at den nok vilde skaffe Dig mange gode Venner, og jeg har allerede faaet Bekræftelse derpaa.

Jeg vedlægger saaledes her et Brev, jeg lige har modtaget, og som naturligvis slet ikke er bestemt for Dig (hvorfor jeg ogsaa beder dig ved Lejlighed at sende det tilbage). Det er ikke fra nogen literær Mand, men fra en ganske almindelig –: men flittig – Læser. Jeg tænkte det kunde interessere1 Dig at faa et Indtryk af, hvorledes en saadan bedømmer Din Bog.

Brevskriveren er min Svoger William Bendix. –

Tag en Hilsen med til Else og hendes Mand, som jeg glemte igaar.

Din hengivne
Johan Rohde

 
[1] interessere: rettet fra interesse tilbage