Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
28. oktober 1927

Vrøvlet om Nøgle-Roman


28d Oktb. 27.
Højskolehjemmet
Svendborg.

Kære Ven!

Som du nok kan forstå, glædede det mig meget, at både du og din Svoger1 havde fået noget ud af min Bog2. Den Sensation, som nogle Aviser har forsøgt at skabe omkring Bogen, var mig ikke behagelig. Men når to så forstandige Læsere har haft Fornøjelse af den, også som Kunstværk, så kan jeg roligt stoppe Ørene til for Vrøvlet om Nøgle-Roman etc. At det er vor Ven Erik Henrichsen, jeg har haft i Tankerne, da jeg skrev Bogen, har du måske forstået; men om noget Portræt er der jo i ingen Henseende Tale. 2 Det er kun Kampnaturen og Indignationen, at Thorsen har fælles med ham, – og så naturligvis Sammenbrudet.

Jeg bringer dig og din Frue en Hilsen fra Sygehuset, hvor alt er ved det gamle. I min Kones Tilstand er der snarest en lille Bedring at spore; men Kræfterne er meget små. Selv har jeg ikke været syg; det var en Misforståelse af "Politiken". Jeg bor stadig på Højskolehjemmet, og her bliver jeg nok Vinteren over.

De venligste Hilsner også fra mig til hele Familjen.

Din hengivne Ven
Henrik P.

 
[1] Svoger: William Bendix (1865-1937), medindehaver af maskinforretningen Brødr. Bendix, gift med Johan Rohdes kones søster Agnete Zøylner (1871-1943). William Bendix's brev (ukendt) til Rohde om bogen havde denne videresendt til HP. tilbage
[2] Bog: Mands Himmerig. tilbage