Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Sønderho. 22. juli 1927

vi (...) mødtes i Latinskolen

22¡VII¡1927
Sønderho
Fanø

Kjære gamle Ven

Det havde været min Agt personlig at se ind til Eder paa Søndag; det bliver nu ikke til noget, og saa maa disse Linjer bringe Dig vor allerbedste Ønsker paa den Dag, man jo oplever med en vis Vemodighed. Triste og tunge har Dine senere Aar været; vi ville1 haabe, at de Aar, der kommer maa blive lysere for Dig.

Og saa Tak gamle Ven for de Aar, der er gaaet, for det Venskab, der uden Brist og Brud har holdt i 60 Aar – fra den Dag vi 10 Aar gamle mødtes i Latinskolen i Randers2, og Tak for alt det Dit Arbejde har skænket os.

33 Efter hvad Antoinette i sit Brev og Johanne her forleden Dag har fortalt os, venter vi, at I begge uden Plager maa faa en hyggelig og rar Dag sammen, og saa maa DU naar Fødselsdagen er vel overstaaet tænke paa et lille Gjæsteri paa vor Ø, der vel ikke er saa frodig som Eders – der er kun Sand Vand og Luft – men alle tre Ting i bedste Kvalitet.

Din gamle Ven
Johan Rohde

jeg var i Forsommeren nogle Gange ude i Horns Herred og malede der medfølgende lille meget hastige Skitse, som maaske kan have nogen topografisk Interesse for Dig. Jeg er kun bange for, at Dit Hjem bliver altfor opfyldt af Johan Rohder, men DU kan da ganske roligt forære Dine Børn nogle af dem, om de bryder sig derom.

2 Mange Hilsner ogsaa til Din Hustru og Børn.

Min Hustru og min Søster Agathe, som er her beder mig om at sende Eder varme Hilsner

 
[1] ville: Rohde er så gammeldags at han bruger nutidsflertal i modalverberne; på moderne dansk ville der stå "vi vil haabe" tilbage
[2] 10 Aar gamle: Rohde var født 1.11.1856, så ingen af dem var fyldt 10 da de i august 1866 begge begyndte i I klasse i Latinskolen. tilbage
[3] nummereringen følger det foldede brevpapirs fire sider. tilbage