Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Norgesmindevej 16. 25. december 1926

forleden Aften for længe hos Dig

Juledag 1926
Norgesmindevej 16
Hellerup

Kjære gamle Ven

Vi ville gjerne alle herude sende Dig og Din Hustru saa mange gode Ønsker, men desværre hjælper de jo ikke; I har naturligvis haft en sørgelig Jul – hvor det er Synd for Eder; om det nu blot i det nye Aar kunde lysne lidt for Eder. –

Hvor det var smukt af Eder at sende os det dejlige Overflødighedshorn, det har rørt os meget, at I har haft Lyst til saaledes at tænke paa os.

Om Din Kone kan taale det, vil min Hustru gjerne aflægge hende et lille Besøg, ligesom jeg ogsaa gjerne vilde se ud til Dig, om det ikke trætter Dig. – Ja jeg ser nu i hvert Fald ud til Dig, jeg skal nok gjøre Besøget kort; jeg er bange for, at jeg forleden Aften sad for længe hos Dig.

[nedad i venstre margin:] Din hengivne
Johan Rohde