Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Overgaden neden Vandet 15. 28. oktober 1926

da så mange Venskaber brast


28d Oktb. 26.
Overgaden n. V. 15.

Kære Ungdomsven!

Endelig har jeg fået opspurgt din romerske Adresse, og her kommer jeg nu med min Kones og min egen varmeste Lykønskning til dig på den store Fødselsdag1. Skønt du har gemt dig for dine Venner, får du vist i det hele ikke Lov til at tilbringe Dagen så uforstyrret, som du har ønsket det. Du vil nok komme til at mærke, at du er husket og skattet af mangfoldige, som du gennem Årene har glædet og beriget med din Kunst. Da der jo altid findes mange Skandinaver i Rom, og da vore kære Aviser allerede har sladret af Skole, undgår 2 du heller næppe den personlige Jubilæumshyldest, som du har villet flygte for. Også her i Overgaden vil vi fejre dig, og hvem kan vel have mere Grund dertil end vi, hvis Vægge du har smykket, så vort Hjem er bleven til et helt lille Rohde-Musæum. Men mest takker jeg dig for dit Venskab og for din mageløse Tålmodighed med mig i de vanskelige Ungdomsår, da så mange andre Venskaber brast. Nu har det holdt i over 60 År, og så holder det vel også nok den Tid, der kan være tilbage for os.

Lev nu du og din Hustru rigtig vel, indtil vi atter ses. Det varer jo nu ikke så længe. Her hos 3 os er alting uforandret; i hvert [Fald] er min Kones Tilstand ikke bleven bedre. Men det er for trist et Emne at skrive om i et Fødselsdagsbrev. Altså tier jeg.

Din hengivne Ven
Henrik P.

 
[1] Fødselsdag: Johan Rohde fyldte 70 år 1.11.1926. tilbage