Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Helsingør. 7. maj 1919

plages grimt af Ansigtssmerter

Helsingør
7.5.19

Kære Ven!

Jeg havde forleden et lille Besøg af Vilh. Andersen, der mente at vide, at Mindestenen over Erik Henrichsen1 nu snart var færdig og Bidragene til den allerede indkrævede. Dersom det sidste er rigtigt, må man have glemt, at også jeg er mellem dem, der gerne vilde bidrage. Skulde du vide noget herom, beder jeg dig om at sende mig et Par Ord.

Jeg benytter Lejligheden til at anmode dig om et Venneråd. Som du vistnok har set i Aviserne, festligholder "Dansk Forfatterforening" om en Ugestid sit 25-Års 2 Jubilæum. Den Række tractements af forskellig Art, der i den Anledning er bleven planlagt, kan jeg ikke tage Del i, da jeg stadig plages grimt af Ansigtssmerter, der undertiden gør mig det umuligt at åbne Munden blot for at snakke. Men jeg vil dog gerne gratulere og sende en Fødselsdagsgave, så meget mere som jeg er Æresmedlem af Foreningen. Jeg har tænkt mig en eller anden køn Sølvgenstand fra Georg Jensens Værksted, og da du jo er Mesterkokken der, vil og kan du måske give mig en god Ide. Jeg tænkte først på en Lavspokal, "en Velkomst"; men en sådan er naturligvis altfor dyr. Så fandt jeg, at et Blækhus kunde være en passende 3 Gave, da Foreningen har et fast Lokale, hvor der sandsynligvis også findes en Skrivestue. Skulde du vide noget om, hvorvidt Georg Jensen f.T. har et sådant tilsalgs og hvad Prisen er, vilde du gøre mig en stor Tjeneste ved at meddele mig det med et Par Ord.

Jeg sender disse Linjer til din gamle Adresse, skønt jeg næsten må tro, at du har taget dit nye Hus2 ved Svanemøllen i Besiddelse. Vi skal i Sommer bo dels i Saunte (nær ved Hornbæk), dels i København. Til Efteråret flytter vi i hvert Tilfælde√ til København, hvor vi har fundet en lille Stuelejlighed i Overgaden neden Vandet.

Hils din Frue venligst fra min Kone og

din hengivne
Henrik P.

 
[1] Erik Henrichsen: døde 10.12.1917. tilbage
[2] Hus: Norgesmindevej 16. tilbage