Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 17. december 1918

Erik Henrichsens gravsten

17.XII.1918
Ny Vestergade 13

Kjære Ven.

Hannover1, Vedel2 og jeg har talt sammen om med et Par andre Venner af Erik Henrichsen at sætte en beskeden Sten paa hans Grav. Jeg har faaet det Hverv at spørge Dig, om Du vil være med som Bidragyder. Da Henrichsens Vennekreds jo var saare lille, er vi nødt til at sætte Bidragene temmelig højt, til 50 Kroner fra hver, om der ellers skal kunne skaffes et Mindesmærke tilveje. Stort mere end 15 à 20 Mennesker allerhøjst, mener vi ikke√ der kan være Tale om at henvende sig til. –

Det er længe siden, at jeg har hørt om Dig; jeg haaber at Du og Din 2 Hustru nu har det godt, da jeg sidst talte med Else, var hun ret fortrøstningsfuld med Hensyn paa Jeres Helbred.

Din hengivne
Johan Rohde

 
[1] Hannover: kunsthistorikeren Emil Hannover (1864-1923). tilbage
[2] Vedel: forfatteren Valdemar Vedel (1865-1942). tilbage