Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Centralhotellet, København. 10. oktober 1917

størst udenfor Landegrænsen

Centralhotellet.
10.10.17.

Kære Ven!

Jeg tilbagesender hermed de to Artikler med Tak for Lånet. Det har glædet mig meget at se den Oprejsning, du her har fået for de senere Års ondskabsfulde Forfølgelse fra en vis Side herhjemme. Men det er trist, at Forståelsen af en national Kunstners Betydning som oftest er størst udenfor Landegrænsen.

Hils din Frue og vær selv hjertelig hilset fra

Din hengivne
Henrik P.