Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 23. december 1916

samme Oprejsning som Lykke Per

23.XII.1916
Ny Vestergade 13.

Kjære Ven.

Tusind Tak for Din smukke, gode, alvorlige Bog1 og til Lykke med Værkets Fuldendelse. Jeg har den Tro, at denne store Bog, hvis enkelte Dele ikke – synes mig – ved dens Fremkomst har faaet den Modtagelse, som de fortjente, naar den nu foreligger som en samlet Bog, vil faa samme Oprejsning som Lykke Per og vil blive staaende som et klassisk Arbejde, dem vor Tid jo ikke har saa saare mange af. –

Hvorledes mon det ellers staar 2 i Dit Hjem? Jeg haaber at Din Hustru har det saa godt, at I kunne fejre en god Jul ovenpaa travle og besværlige Tider.

De bedste Ønsker fra os her i Ny Vestergade.

Din hengivne Ven
Johan Rohde

Fra vor stakkels lille Ven har jeg endnu intet godt Nyt hørt. Jeg er bange for, at hans Sygdom er en, som Hospitalet ikke kurerer for. Jeg udtalte noget lignende forleden Dag for Vilhelm Andersen, og han svarede, at Faber havde sagt ham noget lignende. Ja, det er jo kun en Formodning.

 
[1] Bog: Favsingholm, der udkom 20.12.1916. tilbage