Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Ny Vestergade 13. 29. november 1916

en nedarvet Sygdom

29.XI.1916
Ny Vestergade 13

Kjære Ven.

Vor Ven Henrichsen har det meget daarligt. Han maa nu ikke se andre end Lægen og Sygeplejersken, ikke engang læse en Avis. Om han bliver paa Rigshospitalet eller bliver indlagt paa Prof. Christiansens Klinik1, er ikke afgjort. Men under alle Omstændigheder slipper han nok ikke det første halve Aar ud af Lægernes Varetægt. Det er en meget stærk "Depression" han lider af. Lægen mener, at han 2 kan komme over det, men at Tilfældet er saa√ alvorligt, at det vil tage lang Tid. Grunden? Ja, jeg troer, at den ligger i hans personlige Forhold, og at han vilde komme sig, om de forandredes. Hans trofaste "Veninde" siger, at det er en nedarvet Sygdom.

I har det forhaabentlig godt. Venlige Hilsner fra os til Eder begge

Din hengivne
Johan Rohde

 
[1] Prof. Christiansens Klinik: formentlig Viggo Christiansen (1867-1939), nervelæge, chef for Rigshopitalets neurologiske poliklinik, havde privatklinik i København. Professor blev han først i 1933, 66 år gl. tilbage