Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Snekkersten. 7. maj 1914

kippe Flaget for E. H.

Snekkersten
7.5.14.

Kære Ven!

Straks da jeg havde læst Henrichsens Bog1, følte jeg Lyst og Trang til at skrive om den, og forberedte mig også småt dertil. Men efter at han og jeg engang havde haft en Samtale om Bogen, opgav jeg Tanken. Nu sidder jeg dybt i Arbejdet med min Roman2 og kan i Øjeblikket meget dårligt slippe Tråden i dette indviklede Billed-Spind. Alligevel, jeg vilde ikke betænke mig, dersom jeg troede at kunne gøre vor fælles gode Ven en Tjeneste dermed; men det er min Overbevisning, 2 at en sådan Venne-Kritik på det nuværende Tidspunkt kun vilde skade hans literære Anseelse. Det vilde se ud, som om denne trængte til at stives af, hvad dog sandelig langt fra er Tilfældet. Levins Kritik3 er et plumpt Forsøg på at rende ham overende, hvad dog kun er latterligt. Den er et "Tak for sidst"; men den lille Tilskuer vilde først rigtig hovere, dersom han mærkede, at Henrichsen ømmede sig. Med mine Følelser for den Slags Ting kan jeg ikke tro andet, end at E.H., dersom han blev spurgt, meget 3 skulde have sig frabedt, at hans Venner nu bagefter trådte til, som om han var en Tilskadekommen, der måtte tages under Armene. Grunden til, at jeg for mit Vedkommende ikke gjorde det straks ved Bogens Fremkomst, var den, at E.H. i den nævnte Samtale med stor Bestemthed – endogså med lidt√ Ærgrelse – forkastede mit Syn på den. Han så' ikke selv, og ønskede ikke heller, at andre skulde søge Bogens væsenligste Værdi i det, hvori jeg havde fundet den (og stadig finder den): i dens glimrende Portrætkunst. Det var denne, 4 jeg gerne vilde have gjort Honnør for. Men ligesom Hørup absolut ikke vilde være Æstetiker, vil Henrichsen ikke fortrinsvis være Portrættegner; og iøvrigt mener også jeg, at det var Politikere eller Historikere og ikke Æstetikere, der skulde have skrevet om Bogen og vist dens Betydning.

Jeg tror da, at vi skal lade Tiden gå. Der vil altid senere blive Lejlighed for mig til at kippe Flaget for E.H. og hans hele literære Virksomhed.

Vi sender herfra Hilsner til hele Familjen.

Din gamle Ven
H. P.

 
[1] Henrichsens Bog: Erik Henrichsen udgav 1913-14 Mændene fra Forfatningskampen I-II. tilbage
[2] min Roman: Toldere og Syndere som tredje bind i De Dødes Rige. tilbage
[3] Levins Kritik: Poul Levin var redaktør af tidsskriftet Tilskueren og havde heri i maj 1914 skrevet en anmeldelse af andet bind af Henrichsens værk som han kalder "en ringe Bog om en stor Sag". tilbage