Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Ahlmanns Allé 4. 8. august 1910

ikke modtaget Honorar


8/8 1910
Ahlmannns Alle 4.
Hellerup.

Kære Ven!

Et Par Dage efter, at jeg sidst skrev til dig, modtog jeg fra Randers-Avisen et Ekpl af det Jubilæumsnummer, hvori vi begge har skrevet. Vil du nu tillade mig et Spørgsmål i Fortrolighed: Har du fået noget Honorar for dit Bidrag? Da Elmenhoff i sin Tid bad mig om en Artikel til dette Nummer, ventede han den ikke præsteret som et Venskabsbevis men skrev udtrykkeligt, at den "naturligvis" vilde blive honoreret, hvad jeg egenlig heller ikke fandt urimeligt. Imidlertid har jeg ikke modtaget noget Honorar, 2 og jeg veed nu ikke, hvordan jeg skal forholde mig hertil, da det ikke er mig ganske ligegyldigt, om jeg får de Penge eller ikke. Dersom nu du har fået tilsendt et Honorar, så kan jeg tænke mig, at det bare skyldes en Forglemmelse, at ikke også jeg har fået; og så vilde vil han sikkert selv være ked af det; og jeg vil kun give vise han en Tjerneste ved, at gøre ham bekendt dermed. Derfor vil du nok med et Par Ord sige mig, hvordan jeg kan forholde mig i denne Sag.

I lever forhåbenlig alle vel derovre i Ørkenen og blæser den øvrige Verden en lang March. Og noget bedre kan man i Grunden heller ikke gøre. Jeg lever for Tiden selv en Slags Ørkenliv, idet jeg boer alene her og taler ikke med nogen. Kone og Børn er i Rørvig endnu, men nu venter jeg dem 3 forresten snart hjem.

Med Hilsen til Fruen!

Din hengivne
Henrik P.