Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Halls Allé 13. 5. marts 1910

du rækker os din Kunstnerhjælp

Halls Alle 13
5/3 10

Kære Ven!

Stolen er udmærket, og du skal ret have Tak fra os begge, fordi du så redebon rækker os din Kunstnerhjælp, hver Gang vi trænger til den. Tegningen sender jeg med det samme til Brødrene Larsen, – jeg har allerede telefoneret til dem derom. Den Tegning til et to-etages Linnedskab, som du gav os Lov til at benytte (den, du var bleven snydt med af et Snedker-Konsortium), skulde Brødrene Larsen jo også gerne have, så jeg kan få at vide, hvad et sådan Skab vil koste, – og netop med det haster det, fordi der efter min Kones Sigende ikke findes faste Skabe i vor nye Lejlighed.

Skal vi ikke snart ses herude? Eller 2 vil du og din Frue1 helst være fri?

Venligste Hilsner herfra

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] din Frue: Ása Rohde ventede sig; Henning blev født 30.6.1910 i Sønderho på Fanø. tilbage