Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Halls Allé 13. 12. januar 1910

Hanses Forretning bleven lukket

Halls Alle 13
12/1 10

Kære Ven!

Vi er meget kede af, at vi ikke tør sige Ja til den venlige Indbydelse til d. 22de. Til den Tid er enten min Kone eller jeg borte her fra Byen, idet en af os må følge med Steffen ud til et Sanatorium eller andet landligt Pensionat og blive hos ham. Hvem af os det bliver, er endnu ikke ganske afgjort (det afhænger af, hvor vi kan få ham anbragt); men efter al Sandsynlighed bliver det mig, og min Kone vil ikke gerne tage ud i Selskab under de Omstændigheder. Hun er nu også bleven en Del ødelagt af de sidste Tiders Bekymringer. Jeg selv er det forresten også. Du har måske set, at Hans' Forretning er bleven lukket for ham (sådan noget offenliggøres vist af Skifteretten) og det har jo, som du kan vide, virket nedtrykkende 2 på ham. Hvad skal han nu tage fat på? – Med Steffen går det heldigvis godt frem, og om nogle Dage skal han altså ud på Landet.

Mange Tak til dig og din Frue fra os alle, og de venligste Hilsner

Din gamle Ven
Henrik P.