Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hillerød. 9. september 1904

Faderglæden


9d Septb. 1904.
Fredriksborg

Kære Ven!

Tusindfold "Tillykke" med Arvingen1! For dig, den store Børneven, må Faderglæden være dobbelt. Hils din Frue fra os begge. Vi længes nu mere end nogensinde efter at gøre hendes Bekendtskab. Hils også din Moder og dine Søskende 2 og bring dem vor Lykønskning til den – sent erhvervede – Bedstemoder- og Tante-Onkel-Værdighed

Din hengvn.
HP.

 
[1] Arvingen: Gabriele Rohde, f. 7.9.1904. tilbage