Johan Rohde til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Kvæsthusgade 3. 8. september 1904

Gudenaadalens Kanalisering

8.IX.1904
Kvæsthusgade 3
Kjøbenhavn.

Kjære Ven.

Tak for det lille venlige Brev, Du sendte mig fra Jylland. Du maa tro, at det altid vil være mig en Fornøjelse at kunne hjælpe Dig efter fattig Evne med Indretningen af Dit Hjem. Dine Stole er jo færdige, og Sofaen har jeg fornylig rettet lidt paa nede paa Larsens 2 Værksted; blot Du nu maa synes om Tingene, naar Du faar dem ind i Dine Stuer. Vi skal i hvert Fald gjøre vort bedste.

Naar Du har ventet paa disse Linjer er Grunden den, at jeg med ængstelig Spænding i længere Tid har ventet en Begivenhed, som er ny for mig. Nu kan jeg meddele Dig at den lykkeligt er overstaaet, idet vi igaar Eftermiddags fik en lille Datter.

Med hjærtelige Hilsner til Din Hustru og Dine Børn.

Din hengivne gamle Ven
Johan Rohde.

Saa haaber jeg vi snart ses, naar det 3 store Værk endelig er afsluttet.

Min Søster præsenterede mig saamæn forleden en Meddelelse fra "Randers Amtsavis" om en stor Plan til Gudenaadalens Kanalisering, som hun syntes, jeg burde sende Dig – det skulde da ikke være Lykkepeer!

At "Lykkepeer" skal komme i en ny gjennemset Udgave og paa een Gang glæder mig meget; jeg kan da ikke tro andet end, at det da maa gaae op for dem, som i det hele taget noget kan gaa op for, hvilket fremragende Værk, Du har givet os.