Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hillerød. 5. januar 1905

vi er flyttet

Frederiksborg.
5t Jan. 1905.

Kære Ven!

Tak for dine Breve. Og Tak til dig og din Hustru, fordi I vilde glæde os med et Besøg i Julen. Det var for så vidt heldigt, at I ikke kom afsted, da vi nemlig ikke var hjemme. Vi har tilbragt Julen på Lindersvold og kom først hjem i Forgårs Aften. Forhåbenlig er din Hustru bleven rask igen, så 2 vi kan glæde os til snart at se Eder her. Du husker nok, at vi er flyttet fra Møllestræde og bor i Murermester Svendsens Ejendom på Jægerbakken.

Vilde det nu ikke kunne passe Eder at komme herud på Onsdag (d. 11te) til Middag Klk 5? Vi vilde da se at få et Par fælles Bekendte til at gøre Eder Følgeskab.

Hjertelig Hilsen

din hengivne
H. P.