Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Fakse Ladeplads. 4. februar 1901

Sinkadus til Sinding


4/2 1901.
p.t. Fakse Ladeplads.

Kære Ven!

Jeg vil blot lige dyppe Pennen for at sige dig Tak for din Artikel1 i "Tilskueren", som jeg netop har læst. Jeg finder den fortræffelig. Den er i sin Form så herlig jysk, rolig og dog fuld af Kraft; og den er så overbevisende, er ikke fyldt eller oppustet med Påstande; den har Grunde. Gid du dog oftere vilde benytte dine ualmindelige Evner til at være Tolk for det her i Landet stedse mindre Mindretal, som Dagspressens Skralde endnu ikke har gjort både døve og blinde. Nu gad jeg blot vidst, hvad samme Presse vil sige til sin Sinkadus. Fremkommer der noget af Interesse, må du tjene mig i at sende mig det. Jeg ser her kun "Politiken", og den plejer jo ikke at fortale sig.

Venlig Hilsen

din
H. P.

 
[1] Artikel: "Skulptur – En Mindretalsbetænkning" i Tilskueren, 1901, s. 162ff, hvori Rohde kritiserede Stephan Sindings skulpturgruppe "Moder Jord", som han udstillede i vådt ler i sit atelier i januar 1901 under stor publikumsbevågenhed. tilbage