Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Snertinge. 27. maj 1900

en Ting af denne Forfatter


27d Maj 1900
Snertinge

Kære Ven!

Jeg troer, vi nu hellere skal vente indtil Efteråret med den Reol. Jeg veed nemlig ikke, hvormeget vi bliver hjemme i Sommer, måske vilde vi slet ikke få videre Glæde af den før Vinteren alligevel.

Foreløbig er vi dog tvungne til at blive her, da min Kone er bleven ret alvorlig syg af sin gamle Nervelidelse; hun ligger ganske kraftesløs hen med ret høj Feber, og jeg venter ingen varig Bedring for det første. Jeg havde glædet mig så meget til Pinsen1; men den bliver vist trist herude.

Vil du gøre mig en stor Tjeneste? Henne på Universitetsbiblioteket ligger der en Bog og venter på mig; jeg kan ikke selv komme ind til Byen og hente den og frygter for, at den imidlertid skal blive udlånt til andre. Det er 2d Del af Nietzsches "Samlede Værker"2. Du 2 ytrede jo, da vi sidst såes, selv Lyst til at læse en Ting af denne Forfatter; nu kan du jo passende benytte Lejligheden. Det haster nemlig ikke for mig at få den herud. Jeg har underskrevet Lånebeviset, fordi jeg står skrevet for Bogen; du skal altså udfylde det med Bogens Titel etc.

Hilsen til dig fra os alle

Din hengivne
H. Pontoppidan

Til Lykke med de mange Billeder3, du har fået solgt. Jeg håber, det vil have til Følge, at du endnu engang slår dig ned sønden for Alperne. Vi skal da mødes der!

 
[1] Pinsen: pinsedag var 3.6.1900. tilbage
[2] "Samlede Værker": Nietzsche's Werke. Erste Abtheilung. Band II. Menschliches, Allzumenschliches. Erster Band. Leipzig, 1886(???)/1900. Bogen blev i låneprotokollen noteret som udlånt til HP 31.5. tilbage
[3] Billeder: Den frie Udstilling forøgedes i en 2. ophængning 7.5.1900 med bl.a. to små italienske billeder af Johan Rohde. Hans "Ved Kirken S. Sabina i Rom" solgtes 16.5.1900 på udstillingen for 350 kr. (Politiken). tilbage