Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Snertinge. 21. marts 1900

vilde ikke forstyrre dig


21d Marts 1900.
Snertinge

Kære Ven!

At det nu skulde træffe sig så uheldigt! Netop til på Fredag har min Svigerinde meldt sig herud, og vi ejer kun een Gæsteseng, der endda ikke er bred nok til jer begge. Det er grumme kedeligt; vi vilde så gerne have set dig her, – men forhåbentlig frembyder der sig snart igen en Lejlighed for dig til at slippe fra Byen. Din travle Tid må vel nu være forbi, siden Udstillingerne1 åbnes.

Da jeg for et Par Dage siden var i Kbhvn, søgte jeg dig forgæves på dit Værelse en Aften. På dit Atelier vilde jeg ikke forstyrre dig. Også hos Schucani (på Købmagergade)2 søgte jeg dig engang ved 4-Tiden; – men alt forgæves.

Kom nu herud engang, når Solen skinner. Og tag en Hilsen fra os alle.

Din hengivne
Henrik P.

 
[1] Udstillingerne: Den frie Udstilling åbnede 24.3.1900 for publikum. Syberg udstillede "en Række ypperlige Pennetegninger til Pontoppidans "Vildt". (N.V. Dorph i Politiken). Kunstforeningen købte Johan Rohdes "Heratemplet ved Girgenti" for 600 kr. – Charlottenborgs Forårsudstilling åbnede 1.4.1900. tilbage
[2] Schucani (på Købmagergade): Restaurant Schucani & à Porta, Købmagergade 18. tilbage