Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Snertinge. 18. december 1899 (uden år)

ikke været i København siden Oktober


18d Decb. [18.12.1899]
Snertinge

Kære Ven!

Jeg har så småt gået her og håbet på at få et Besøg af dig herude. Ganske vist boer vi nu i en Afkrog, men det er dog ikke så uoverkommeligt at nå herud. Formiddags-Eksprestoget kommer til Jyderup Klk 11, og herfra befordres man i en lukket Dagvogn hertil i ¾ Time. Natteleje kan vi skaffe, og både min Kone og jeg længes meget efter at se dig. Jeg har ikke været i København, siden vi kom herud i Midten af Oktober, og rimeligvis kommer jeg der heller ikke for det første. Nu står Juletiden før Døren. Kunde du ikke tænke dig at gøre en Afstikker herud, mens der endnu er lidt fedt Sul på Sylten? I Juledagene er vi hjemme, og du er hver Dag velkommen.

Hilsner fra os alle.

Din hengv
H. Pontoppidan.

vend om!

2 Jeg skrev omstående iaftes. Idag modtager jeg dit Brev, der har gjort mig ondt, fordi jeg så bestemt havde håbet at se dig herude i Julen. Derimod er jeg jo grumme glad ved at høre, at du har haft lidt Fornøjelse af "Lykke-Per". Jeg har ellers mest fået Utak for den Bog.

Kan det slet ikke tænkes, at du kan se herud? Føl dig nu ikke forpligtet til at gengælde mig, at jeg ikke kom til dig i Ribe. I disse mørke Dage kan du dog ikke få meget bestilt. Du behøver ikke at skrive i Forvejen. Kun dersom du benytter det Tog, der går fra Kbhvn ved Fire-Tiden af om Eftermiddagen, må du i Forvejen meddele os det, så Dagvognen kan vente på dette Togs Ankomst; ellers kører den fra Jyderup ½ Time forinden (mærkeligt nok).

Vi har et Gæstekammer med Seng og Tilbehør.

Nu Tak for Brevet og glædelig Jul fra os alle her.

din hengv.
HP.