Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra København. 16. oktober 1899

Flytningskommers

Kbhvn. 16d Oktb 99.

Tak, kære Ven, – jeg fulgte såmænd hjertens gerne din Indbydelse; men det er mig umuligt. "Installationen" tager langt længere Tid, end du troer, og jeg kan ikke overlade Besværet dermed til andre. Dog håber jeg ikke, det skal vare længe, inden vi sees. Imorgen forlader jeg Kbhvn; men jeg kommer vistnok snart herind igen på en lille Visit, og til den Tid er du nok kommen tilbage.

I stor Hast – efter en Dag fuld af Flytningskommers.

Din hengivne
H. Pontoppidan.