Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Bakkegaards Alle 6. 5. december 1898

lange, lange Udsigter


5 Decb 98.
Bakkegårdsalle 6.

Kære Ven!

Det er så langtfra bedre med min Kone; det går tværtimod stadig nedad Bakke. Iforgårs Nat blev hun endog pludselig så dårlig, at jeg begyndte at frygte det værste. Ved Hjælp af Opium er hun nu falden lidt til Ro, – men det har lange, lange Udsigter med Helbredelsen! Børnene er for 14 Dage siden bleven sendt bort; her skal være fuldkommen Ro i Huset.

Tak, fordi du vilde se os. Og hils din Moder og Søskende fra os begge.

Din hengivne
H. Pontoppidan.