Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Bakkegaards Alle 6. 8. januar 1899

Holmenkollen


Søndag. [8.1.18991]
Bakkegårdsallé 6.

Kære Ven!

Kunde jeg ikke få Dig til at skrive op til din Ven Grønvold2 på Holmekollen3 og få at vide, hvorledes Forholdene stiller sig deroppe, om der fra Midten af Januar skulde være Plads deroppe, om Prisen etc. Jeg véd ingen anden Vej at skaffe mig pålidelige Oplysninger og vil gærne have dem af Folk, der for Tiden befinder sig på Stedet.

Tak for Besøget igår og venlige Hilsner fra

Din hengv
Henrik P.

 
[1] jf. Antoinette Pontoppidans ophold på sanatorium i Norge fra 15. januar 1899. Brevet kan dog også være fra en søndag før jul 1898: enten 11. eller 18.12.1898, se brev af 5.12.1898. Bemærk fraværet af jule- og/eller nytårsønsker i nærværende brev. tilbage
[2] Grønvold: antagelig maleren Holger Carl Grønvold (1850-1923), som iflg. Weilbachs Kunstnerleksikon (1947) i årene 1895-97 led af en alvorlig brystlidelse, og derfor formentlig har opholdt sig på Holmenkollen Sanatorium. tilbage
[3] Holmekollen: læs: Holmenkollen; antagelig Holmenkollen Sanatorium, grundlagt 1894 af lægen Ingebrigt Holm. tilbage