Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Fredensborg. 10. december 1894 (udateret)

Luxusgenstande vi omgiver os med

Fredensborg.
Mandag [10.12.18941]

Kære Ven!

Det er mig en stor Glæde, at du synes om min nye Bog2; når den falder i din Smag, så véd jeg, at den har sine gode Sider – og det havde jeg for Resten også selv på Fornemmelsen, mens jeg skrev den.

Vi glæder os nu til at se dig og Philipsen3 her på Onsdag. Var det ikke muligt, at I kunde komme lidt tidligere end med 4-Toget; f.Ex. med det Tog, der kommer her Klk. 1¾, og som går fra København 1205? Vi kan da nemlig, i Tilfælde af godt Vejr, 2 spasere lidt i Parken før Middag.

På Forhånd siger jeg dig Tak for din√ litografiske Gave4, som endnu ikke er ankommen, men som jeg glæder mig til at modtage; du skal ikke være bange for at forøge mit Bo med den Slags Værker; det er nemlig den Art Bohave, jeg netop√ priser og gerne samler, idet det mere og mere går op for mig, at det ikke er Stole og Borde, der fremkalder Indtryk af et Hjem, men derimod de Luxusgenstande, som vi omgiver os med og har fået kære.

Nu blot en Hilsen fra os alle tre her; – og lad mig så se, at I kan bekvemme Jer til at taghe herud med 1205 Toget eller endnu tidligere, om I har Lyst og Vejret er godt.

Din hengv.
H. Pontoppidan.

 
[1] jf. udgivelsen af Den gamle Adam 10.12.1894; brevets dato kan næppe være 17.12.1894, for da havde bogen allerede været anmeldt i seks dagblade. tilbage
[2] nye Bog: Den gamle Adam udkom 10.12.1894. tilbage
[3] Philipsen: maleren Theodor P. som de to venner havde været sammen med i Rørvig i september. tilbage
[4] litografiske Gave: måske Rohde litografi af Verkade? tilbage