Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 19. marts 1883 (udateret)

noget i Retning af Gilde

Hjørlunde.
Mandag. [19.3.18831]

Kjære Rohde!

Holger har opsat sin Afrejse herfra til Torsdag2 Morgen. Det er sket af den Grund, at vi gjerne vilde gjøre et lille Afskedsgilde3 for ham, og til dette vilde vi gjerne – han ikke mindst – have dig med. Du skriver jo nemlig i dit Brev, at du kan blive færdig Onsdag eller Torsdag. Jeg håber nu, at du kan og vil indrette dig således, at du kan være her med 3 Toget Onsdag Eftm. Det vil gjøre os meget ondt, dersom du ikke kommer. Det er så sjældent, at vi her gjør noget i Retning af Gilde.

Jeg venter dig derfor.

Din
Henrik P.

 
[1] jf. Holgers afrejse til København 22.3.1883; Marie Oxenbøll skrev (fra Kbh.) til Margrethe Jespersen 22.3.1883: "Holger er ogsaa kommet". tilbage
[2] Torsdag: Skærtorsdag 22.3.1883. tilbage
[3] Afskedsgilde: Holger skulle rejse til New York 4.4.1883. Inger og Lisbeth var iflg. brevet 22.3.1883 i Hjørlunde fra onsdag aften 21.3. til torsdag aften 22.3. tilbage