Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 4. maj 1883 (udateret)

Strandby Folk set i Tirsdags

Hjørlunde.
Fredag. [4.5.18831]

Kjære Rode!

Tak for "Dagbladet"2; det var en pæn Idé af dig, især da jeg kjendte Drachmann's Stykke3, men derimod ikke denne Anmeldelse, som jo har haft sin Del i hele denne meget kjedelige Komedie4. – Skulde der komme mere, som du tror, jeg bør se, da vær så god – om du kan – at sende mig det, – eller lade mig vide lidt derom.

Drach.'s Stykke fik jeg netop at se i Tirsdags, da jeg var et Par Timer i Byen.

Hermed min Bog. Mange Hilsner fra os alle, – i Hast

Din
Henrik P.

 
[1] jf. opførelsen af Strandby Folk. tilbage
[2] "Dagbladet": Den 11.4. stod blot denne korte omtale i Dagbladet:

Det kgl. Theater opførte iaftes for første Gang Hr. Holger Drachmann’s nye Skuespil Strandby Folk. I Stykket findes flere stærkt bevægede Situationer, der med en rig Iscenesættelse gjøre fortrinlig Virkning; iøvrigt har det sine Svagheder som dramatisk Komposition. Det modtoges efter flere af Akterne med stærkt Bifald. Theatret var udsolgt, og den kongelige Familie overværede Forestillingen.

Iflg. Ursins Drachmann-bibliografi blev den "senere" anmeldt i en større artikel vi endnu ikke har fundet frem til. Derimod bragte Dagbladet 21.4. under mærke en trespaltet artikelt om Ode Petersens "Bortgang" fra Det Kgl. Teater; heri nævnes dog ikke Strandby Folk med et ord. tilbage
[3] Drachmanns Stykke: Strandby Folk havde premiere på Det kgl. Teater tirsdag 10.4.1883. Den eneste anden tirsdag stykket gik i denne sæson var 1.5.1883; heraf vores datering af brevet. – Anmeldelse skal findes frem. tilbage
[4] kjedelige Komedie: ???? tilbage