Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. December 1882 (udateret)

kjøb mig et Zevshoved

Hjørlunde By.
Lørdag. [December 18821]

Kjære Rohde!

Jeg glæder mig til atter at se og tale med dig. Alligevel bliver jeg nødt til at bede dig vente indtil denne min travle Tid er ovre; det er dog morsomst for begge Parter.

Tak for dine Linier. Når jeg svarer dig omgående, da er det for samtidigt at bede dig gjøre mig en Tjeneste. På Grund af en Flytten-om på Møblerne i min Stue, er jeg kommen til at mangle Lidt til at lyse op med i et mørk Hjørne, hvor mit Skrivebord står. Jeg vil derfor anmode dig om at gjøre mig den omtalte store Tjeneste, fordi du sikkert er Mand for at råde mig til noget godt. Eller rent ud: vær så venlig strax at gå hen til Orlandi eller anden Billedstøber, der bor på din Vej, og kjøb mig dér et Zevshoved eller andet godt Billedværk af Gibs√, der ikke er for dyrt og dog c. ¾ indtil 1 Alen høj. Bed dem sende mig det omgående (ellers nytter det intet) og mod Postopkrævning pr. Ølstykke Station; Kassen, hvori den bliver forsendt, skal strax blive returneret.

2 Vil du gjøre dette for mig? vil du skaffe mig et godt og billigt Hoved eller Sligt? – da har du indlagt dig en virkelig Fortjeneste.

Jeg var ganske vist i Byen forleden, men kun ganske kort i Forretningsanliggender.

Med venlig Hilsen fra os Alle

din
Henrik Pontoppidan

 
[1] efter Karens fødsel 6.10.1882, jf. "Hilsen fra os Alle". Hasteindkøbet af et gipshoved kunne tyde på en julegave eller udsmykning af stuen før en festlighed (f.eks. jul el. barnedåb). Vi foreslår dateringen december 1882. tilbage