Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 7. januar 1883 (udateret)

Marie vil have hende døbt

[7.1.1883 el. senere i ugen.1]

Kjære R.!

Blot et Ord med et glædeligt Nytår! Vil du ikke komme ud til os på Søndag2? Vi skal have et Gilde i Anledning af vor lille Pige, og Marie vil samtidigt have hende døbt. Der kommer sandsynligvis en Del både ovre fra Hornsherred og Svanholmsvej3; med de sidste kunde du jo så slå dig sammen; I må i så Fald komme med det Tog, der går fra Kjbhvn Søndag Morgen Klk 9¼.

Vil du med omgående Post lade mig vide om du vil og kan komme.

Venlig Hilsen fra os alle.

I Hast
din
Henrik

Jeg vil ikke love at kunne huse Nogen om Natten.

 
[1] jf. barnedåben. tilbage
[2] på Søndag: 14.1.1883. tilbage
[3] Svanholmsvej: HPs søskende Inger, Hans Peter, Holger og Lisbeth. Se brev fra Marie Oxenbøll til Margrethe Jespersen 13.1.1883. tilbage