Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. November 1882 (udateret)

længes efter at se dig

Hjørlunde By.
Fredag Aften. [November 18821]

Kjære Rohde!

Jeg vil dog ikke undlade at sende dig en Tak for dine to små Breve, skjønt her sandelig ikke er nogetsomhelst Nyt at meddele. Der kan ikke tænkes nogle Mennesker på den vide Jord, der for Øjeblikket lever mere regelmæssigt end vi. Grød og Stegflæsk; Vælling og Kogeflæsk; Grød og Kogeflæsk; Vælling og Stegeflæsk – det er Afvexlingen.

Jeg længes efter at se dig; – og vi længes efter at se dig herude. Dog skal du ikke komme strax. Jeg er i denne Tid ifærd med Korrekturlæsning2 og sligt – vent til det er forbi. Måske kommer jeg til Kjbhvn om nogen Tid.

Det har glædet mig ubeskriveligt at se Kunstnernes sidste Optræden3. Du kan allene af den Grund være stolt over at høre til Kasten4. Sådan skal det være. Dersom de nu også kunde lave gode Billeder, så var Alt i Orden.

Nu blot de bedste Hilsner fra os alle Tre.

din hengivne
Henrik P.

 
[1] jf. kunstnernes brud med akademiet. Vi daterer forsøgsvis brevet til november. Når der hilses fra "os alle Tre", må brevet være efter Karens fødsel 6.10.1882. tilbage
[2] Korrekturlæsning: Den første større korrekturlæsning efter Karens fødsel er på Sandinge Menighed der udkommer 23.4.1883. tilbage
[3] Kunstnernes sidste Optræden: Rohde havde i efteråret 1881 afbrudt medicinstudiet for at blive maler. Han søgte Kunstakademiet det meste af 1882, men var utilfreds med undervisningen og brød ud sammen med en kreds af andre elever. Sidst på året 1882 stiftedes på hans initiativ Kunstnernes Studieskole, der startede nytår 1883 med Tuxen og kort efter også Krøyer som lærere. tilbage
[4] tilbage