Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 8. oktober 1882 (udateret)

Faderkjærlighed!

Hjørlunde.
Søndag Aften. [8.10.18821]

Kjære Rohde!

Du, som er sunket så dybt ned i materialistisk Livsanskuelse, at du hånligt kaster på Nakken af alle dybere Rørelser, såsom Kjærlighed til Månen, platoniske Længsler, Fædrelandsafguderi, Dannevirke i Brysterne2, serafiske Evigheder, Helvedes Svovlpøl, og Fanden og hans Oldemor og al anden poetisk Dingeldangel – du, siger jeg, vil dog endnu kunne fatte en Rørelse eller Følelse, når Talen er om et rent alment Instinkt – Faderkjærlighed!

Jeg sender dig nemlig i Hast disse Linier for at takke dig for dit Brev, og for at meddele dig den Kjendsgjerning – du kalde den nu glædelig eller sørgelig, du fastfrosne Istap! – at vor Familie – (nu har du vel dit væmmelige, sibiriske Grin på Fjæset, kan jeg tænke, blot jeg nævner et med en indre Rørelse i Forbindelse stående Ord som Familie) – at vor Familie, kort sagt, i Fredags Aftes blev forøget med en Datter!

Som sagt, jeg venter ikke, at du, hvem din Fader, om han i Tide havde kjendt, på hvor lave Områder din Sjæl i Livet (om du overhovedet kjendes ved, at der i Forbindelse med dig tales om en slig Abstraktion som en Sjæl) – din Sjæl vilde røre sig, burde have bragt i Dåben med Navnet Johan Mephistofeles Rohde – at du, siger jeg med min sædvanlige knappe Udtryksmåde, ved denne Lejlighed skulde lade dig røre til andet end hint væmmelige Grin, kan jeg naturligvis ikke vente; men jeg synes på den anden Side at burde underrette dig om, at vi har det godt – og alle tre hilser dig

gj. din varmblodige Ven
Henrik Pontoppidan
Fader

 
[1] jf. Karens fødsel fredag 6.10.1882. tilbage
[2] Dannevirke i Brysterne: venstrepolitikeren C. Berg brugte udtrykket "et Dannevirke i enhver Mands Bryst" i Folketinget 17.2.1876. Pontoppidan henviser til Bergs udtalelse i artiklen "Et Nytaarsønske" 1.1.1929. tilbage