Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Åskilde, Østby. 26. december 1881

drikke det nye År ind herude

Åskilde
2d Juledag 81.

Kjære Rohde!

Nu længes jeg snart efter, at du og Thorup skal komme herud1, så vi kan få en Aftenpassiar af den gode gamle Slags. Jeg vilde meget gjærne, at I kom herud til Nyårs Aften. Det kunde være morsomt at drikke det nye År ind herude. Kom derfor herud på Lørdag2 med det Tog, der går fra Kjbhvn Klk 3 Eftmd; jeg skal da være med Vogn ved Stationen. Vær så god at underrette Thorup derom, og lad mig få et Par Ord om, hvorvidt I nu vil følge denne Plan eller ej.

din Ven
Henrik P.

 
[1] herud: formentlig til huset i Hjørlunde. tilbage
[2] på Lørdag: 31.12.1881. tilbage