Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 21. november 1881 (udateret)

temmelig i Orden

 
Mandag. [21.11.18811]
Hjørlunde – By
pr. Slangerup

Kjære Rohde!

Jeg skal intet røbe; men altså – mellem os – så vil jeg rigtignok helst have l'alerte.

Jeg håber, at du har fået min Bog2; undskyld, at du fik den så sent, men jeg vidste intet om, at den var udkommen før et Par Dage efter, at det var sket.

Jeg bor ikke på Hjørlunde Højskole, således som du har skrevet på dit Brev, men i Hjørlunde By. Nu er jeg temmelig i Orden, så vidt jeg da som Ungkarl kan komme det, og jeg længes efter, at du skal se ud til mig. Kun er min Sofa ikke arriveret endnu, så Nattelogi kan jeg fortiden ikke tilbyde dig. Men kom på Søndag, eller også kommer jeg til Kjbhvn på Søndag, dersom du hellere vil herud en anden Dag. Skriv til mig derom.

I et grueligt Jag, for at få Brevet afsted, men med mange Hilsner

din
Henrik P.

Skulde du se nogle Kritiker3 i Bladene, vær da så god at sende mig dem herud.

 
[1] jf. udgivelsen af Stækkede Vinger og HPs forsinkede viden herom. tilbage
[2] Bog: Stækkede Vinger, der udkom i ugen 4.-10.11.1881, iflg. Dansk Bogfortegnelse. tilbage
[3] Kritiker: den første anmeldelse stod (usigneret) i Aftenbladet 16.11.1881. tilbage