Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. 4. november 1881 (udateret)

glad ved den Gjerning

 
 
Fredag Aften! [4.11.18811]
Hjørlunde.
pr. Slangerup.

Kjære Rohde!

Jeg har ikke en Gang haft Stunder til at ønske dig til Lykke2 i dit nye År, så optaget af forskjelligt Arbejde har jeg været i disse Dage. Jeg er jo flyttet ind i mit eget Hjem nu, og du vil forstå, at det giver megen Bryderi med sig i Begyndelsen. Jeg er langt fra klar endnu med mine Sager her, Håndværkerne af forskjellig Art har ladet vente længe på sig, alle mine Møbler har jeg langtfra endnu fået til Huse, så jeg næppe har det, hvortil jeg kan hælde mit Hoved. –

Samtidigt med min Indflytning begyndte Karleskolen3 her med 35 Elever. Du vil vel næppe forstå det, men jeg er√ meget glad ved atter at begynde på den Gjerning; den frisker op, og det er mig helt fornøjeligt at tage derned på Skolen et Par Timer om Dagen og muntre de 35 Karle, så deres Hjærner både ryster og bævrer.

Tak for din Ulejlighed med Skilderierne; de er kommen herud i god Behold, men rummer jo ikke meget på Væggene. Du skal ikke komme ud til mig, før jeg er lidt bedre i Orden. For Tiden har jeg således ikke Spor af Natteleje at byde; men du skal høre fra mig, når jeg er nogenlunde klar.

Brylluppet bliver ikke før den 2d Decb; jeg håber da at du kommer, og har mange Hilsner til dig i den Anledning fra Åskilde, hvor jeg var forleden Dag4 for at blive indskrevet hos Præsten. De lyser af alle Livsens Kræfter hver Søndag i denne Tid. Hvorledes du skal forholde dig med at komme til Åskilde den 2d Decb 2 skal du nok få Underretning om; du kan jo for Resten følges med mine Sødskende fra Kjbhvn, hvem jeg Alle venter derud. Du bliver jo nødt til at overnatte derovre på en af Familiegårdene i Nabolaget, så det må du finde dig i, men jeg skal nok sørge for, at du kan komme til at bo sammen med Hans Peter og Holger, så går det vel nok.

For Resten længes jeg efter at høre fra dig

Din
Henrik P.

Husk så på at kjøbe mig et godt Billede i en pæn Ramme, når du på dine Vandringer træffer et sådant. Billedet må være c. 1¼ Al højt (med Ramme), men ikke over, og nødigt meget mindre.

 
[1] jf. Johan Rohdes fødselsdag og indflytningen 1.11.1881. tilbage
[2] til Lykke: Johan Rohde fyldte 25 år 1.11.1881. tilbage
[3] Karleskolen: Morten Pontoppidans almanak for onsdag 2.11.1881: "Skolen åbnes med et møde". tilbage
[4] forleden Dag: lørdag 28.10.1881 iflg. Morten Pontoppidans almanak; Morten fulgtes med Henrik til præsten i Skuldelev-Selsø. tilbage