Henrik Pontoppidan til Johan Rohde
Sendt fra Hjørlunde. September 1881 (udateret)

Jeg er "Indsidder" nu

Hjørlunde
pr. Slangerup.
Søndag Aften. [September 18811]

Kjære Rohde!

Vil du gjøre mig et Par store Tjenester.

Men først et Ord. Enten véd du (eller også véd du ikke), at jeg i sin Tid tænkte på at kjøbe et lille Sted, der ligger tæt her op imod Skolen, og som tilhørte en 80-årig Mand, Skrædder-Hans2 kaldet. Da imidlertid bemeldte gamle Mand slet ikke vil sælge, og ingen andre passende Steder findes så tæt herved, har jeg set mig nødsaget til at leje mig et Hus i Hjørlunde.

Hatten af – min Far! – Jeg er "Indsidder" nu, virkelig skatpligtig Indsidder på kongelig stemplet Papir – med Udsigt til at blive Alt, lige fra Sognefoged – og Forpligtelser, Sogneforpligtelser i Retning af Snekastning på Vejene, Sprøjtemand etc. Jeg har lejet en Lejlighed på 3 Værelser (hvoraf et stort 3-Fags) Kjøkken, Tørveskur og Lokum. Jeg føler Trang til at blive min egen Herre. I denne Tid bliver der malet og gjort i Stand, og til 1st Novb flytter jeg derind. Huset ligger i Hjørlunde By og en Kone ved Siden af skal besørge min Madlavning og øvrige Husholdning.

Det kniber lidt med Indbo; lidt har jeg: Sofa, Lænestol, Skrivebord (et nyt Mahogni, min Far!), Reol og Pibebrædt; men jeg er i Færd med at anskaffe mig forskjellige andre Sager ("Divanbord" blandt andet – prima Varer, hva'beha'r?) og kommer om føje Tid ind til Kjøbenhavn.

2 Men nu er det lidt til at pynte op med på Væggene, og derfor vil jeg bede dig om at gjøre mig et Par Tjenester med at få et Par af mine Billeder i Glas og Ramme. Jeg tænker på Raadhustårnet og det Fotografi af den gamle Mand (malet af Rubens eller en anden Hollænder), som du har i dit Værge. Kunde du ikke få mig disse to Billeder anbragte på pænt Karton (med Tontryk) og i en pæn (men billig) Ramme? Du vil gjøre mig en stor Tjeneste derved.

Jeg længes efter at høre om, hvorledes du synes om det nye Liv, og hvorledes det går fremad; men nu kommer jeg jo snart derind. Også glæder jeg mig til, at du snart kan komme ud at besøge mig i mit eget Hjem.

din hengv Ven
Henrik P.

 
[1] sandsynligvis kort efter at trykningen af 18.9.1881 "Et Endeligt". Honoraret må have sat HP i stand til at flytte i lejet bolig. September er derfor den mest sandsynlige datering. tilbage
[2] Skrædder-Hans: formentlig Hans Willumsen, der døde i sit hus i Sundbylille 6.7.1883, 86½ år gl. tilbage