Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 11. august 1940

opsætte Deres Besøg


Søndag 11/8 40
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Fru Rohde!

Det gjorde mig oprigtig ondt, at jeg var nødt til at bede Dem opsætte Deres Besøg til en anden Dag. Min Svigersøn er for Tiden ret nedtrykt, og Toves1 kedelige Tilstand gør ham yderligere uselskabelig i disse Dage. Desuden er det Frk. Larsens Frisøndag, og hendes Stedfortræder er mig ret fremmed. Imidlertid håber jeg, at det kan passe Dem at komme her til Middag i Morgen; men De vil nok ringe til Frk. Larsen derom og give hende Besked. – Hjertelig Hilsen!

Deres hengivne
H. Pontoppidan

 
[1] Tove: Elses ældste barn. tilbage