Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 26. januar 1940

Krigen og Kulden tager slemt på mig


26 Jan. 40
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Fru Rohde!

Jeg ser til min Overraskelse, at Januar snart er til Ende. Og endnu har jeg ikke fået takket Dem for Deres Julehilsen1 og de smukke Blomster, som De ved samme Lejlighed glædede mig med. Det er så meget mere utilgiveligt, som jeg jo véd, at De har haft og stadig har Familje-Bekymringer af alvorlig Art. Men jeg er vedblivende Patient, og både Krigen og Kulden tager slemt på mig. Jeg beder Dem dog tro, at jeg trods min Tavshed med oprigtig Deltagelse har tænkt på Dem og alt, hvad der ængster 2 Dem. Den Tak, jeg så ofte i Tankerne har sendt Dem, gentager jeg nu her tilligemed mine bedste Ønsker for hele Familjen og i det Håb, at jeg snart igen må få den Glæde at se Dem. I min egen Familje står det jo heller ikke så godt til for Tiden, i hvert Fald ikke hos Doktorfolkene på Østerbro. Dog tror jeg ikke, at der er nogen Grund til alvorlig Ængstelse.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Julehilsen: kendes ikke. tilbage