Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
1. januar 1936

lille Verdensborger

[1.1.19361]

[Til Ása Rohde]

Jeg har hørt om den nyfigne lille Verdensborger2 […] Min Lykønskning til Moderen og til Dem selv i Deres nye Bedstemoderværdighed. […]

[Fra HP]

 
[1] tekst fra Skjerbæks database. tilbage
[2] Verdensborger: Abelone (Lone) Rohde var 22.3.1935 blevet gift med højesteretssagfører Frederik Henrik Teist. Der må være tale om deres barn. tilbage