Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 10. oktober 1935

stærke Nyreblødninger

Holmegårdsvej 2.
Chl.
10 Oktb. 35.

Kære Fru Rohde!

Jeg er skrækkelig ked af, at jeg er nødt til at isolere mig i den Grad, som det for Tiden er Tilfældet; men vedvarende stærke Nyreblødninger må man jo vise en vis Respekt. Jeg fik således heller ikke set Dem forleden eller takket Dem for de smukke Blomster, De glædede mig med; og dog er De jo en af de meget få udenfor min snevreste Familjekreds, det altid er mig en Glæde at mødes med og veksle Tanker med. Forhåbenlig vil denne 2 kedelige Tilstand ikke blive altfor langvarig. Jeg egner mig kun dårligt til at være Patient. Og nu venter jeg desuden min Datter Johanne og hendes Mand hertil med det allerførste. Der har været talt (og skrevet) om, at han skal forflyttes til Roskilde som Dommer; men jeg har nu i over en Uge forgæves kigget i Avisen efter den officielle Udnævnelse.

Modtag altså min Tak for den venlige Blomsterhilsen, og vil De være god at sige til Peter1, at jeg ringer ham op, såsnart jeg kommer lidt til Hægterne.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Peter: sønnen, kunsthistorikeren H.P. (Hermann Peter) Rohde (1915-2005). tilbage