Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 1. maj 1935

til at være Enetaler egner jeg mig ikke


1 Maj 35
Holmegårdsvej 2.
Chl

Kære Fru Ása Rohde!

Det var meget venligt af Dem, at De vilde se mig hos Dem forleden; men desværre – jeg kan ikke mere deltage i Selskabslivet, ikke en Gang indenfor en snever Familjeramme, ja næsten allermindst mellem få. Jeg har det i så Henseende som Deres Mand. Med min dårlige Hørelse kan jeg ikke længer deltage i en Samtale mellem flere, og til at være Enetaler egner jeg mig ikke.

Jeg benytter Lejligheden til at sende Dem et Udklip af en Avis, som jeg modtog igår. Avisen kalder sig "Sind og Samfund", og er vist egenlig mere et Tidsskrift end et Blad1. Hvem den lille Artikels Forfatter er, kan jeg ikke vide med Sikkerhed. Men G. H. dækker dog vistnok over Navnet Gunnar Hesselbo, der i sammen Nummer af Skriftet har skrevet en Anmeldelse af Forårets Kunstudstillinger.

Med venlig Hilsen til hele Familjen.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Blad: HP havde modtaget bladet fra udgiveren og redaktøren Robert Hansen (1883-1957). Bladet udkom 1927-36. tilbage