Henrik Pontoppidan til Ása Rohde
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 4. august 1942

Deres Mands Ven


4de Avg. 42.
Holmegårdsvej 2.
Chl.

Kære Fru Rohde!

På min Fødselsdag for snart to Uger siden havde jeg den Glæde at få en elskværdig Brevhilsen fra Dem foruden en meget smuk Blomstergave. Jeg vilde straks have bragt Dem min Tak men så' så af Brevet, at De ikke var hjemme men i Fredensborg et Sted. Måske er De der endnu; men jeg vil nu ikke opsætte længere at takke Dem såvel for denne sidste 2 som for al anden Venlighed, De i Årenes Løb har vist mig som Deres Mands Ven fra gamle Dage. Min hjerteligste Tak!

Deres ærbødigt hengivne
Henrik Pontoppidan.