Henrik Pontoppidan til Valdemar Rørdam
Sendt fra Holmegaardsvej 2, Charlottenlund. 22. december 1930

Deres sidste Digtsamling


22d Decb. 30
Holmegården
Charlottenlund.1

God Jul, kære Valdemar Rørdam, og Tak for Deres sidste Digtsamling2, hvis Skønhed svarer til Titlens. Det er iøvrigt længe, siden vi har hørt eller set noget til hinanden; men jeg véd jo dog, at De og Deres Familje i Mellemtiden har haft en stor Sorg3. Trods min Tavshed har jeg ofte tænkt på Dem med den største Deltagelse. Jeg selv har i den sidste Tid levet i Bekymring både for en Datter4 og en Søn5. Men Datteren er nu over 2 Krisen (Tyfus), og fra Sønnen, der bor i de Egne af Brasilien, hvor Revolutionen derovre har været blodigst har jeg netop nu til Morgen haft et fornøjeligt Brev. Så jeg kan nu holde en fredfuld Jul.

Gid det samme må være Tilfældet med Dem! Men jeg kan tænke mig, at Ordene "Glædelig Jul" denne Gang ofte vil skurre i Deres Øre. Men et godt Nytår vil jeg ønske Dem og alle Deres, de kendte med de ukendte.

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan

 
[1] med konvolut adresseret til: "Forfatteren / Hr. Valdemar Rørdam / Fuglebakken. / Birkerød"; poststemplet: "Charlottenlund 22 Decb. 1930 1800". tilbage
[2] Digtsamling: formentlig Jeg gik mig over Sø og Land, Digte, 1930. tilbage
[3] Sorg: tabet af svigersønnen premierløjtnant Emanuel Gustav Georg Ogilvie Lowsen, der døde 18.5.1930, 29 år gl. tilbage
[4] Datter: Johanne Elisabeth. tilbage
[5] Søn: Steffen. tilbage