Henrik Pontoppidan til Helge Rode
Sendt fra Mariahjemmet, Vestervoldgade 115. 26. marts 1908

skikkelige Mennesker

"Mariahjemmet"
Vestervoldgade 115
26/3 08

Kære Helge Rode!

Min Kone, som, trættet af Hovedstadsuroen, har taget sig et Par Hviledage hjemme i Frederiksborg, er idag vendt tilbage, og det skulde nu glæde os begge meget, om De og Deres Frue vilde spise til Middag sammen med os og et Par andre forholdsvis skikkelige Mennesker på Tirsdag (d 31te) Klk 7 her i "Hjemmet". Vi kan ikke spise tidligere af Hensyn til de andre 2 Pensionærer, så det sene Tidspunkt betyder ikke, at her er "Selskab".

Venlige Hilsner fra os begge

Deres hengivne
H. Pontoppidan.