Henrik Pontoppidan til Helge Rode
Sendt fra Hillerød. 26. februar 1908

ingen Interesse for Forfatterforeningen

Frederiksborg.
26 Febr. 1908.

Kære Helge Rode!

Jeg har modtaget Deres Brev. Den "medfølgende" Erklæring har jeg derimod ikke kunnet finde i Konvoluten, så den må De have glemt at sende. Jeg veed altså ikke, hvad det er for en Udtalelse, man har ønsket, at jeg skulde tiltræde; men jeg kan jo tænke mig til, hvad den omtrentlig indeholder, og jeg er villig til at medunderskrive en Fordømmelsesdom over Karl Larsens Forhold til den episke "Brand". Jeg har ikke kunnet begribe – (og denne 2 Erklæring står til fri Afbenyttelse1) – at Karl Larsen efter sit Uheld med Udgivelsen af "Brand" ikke af sig selv har afgivet Formandspladsen i en Forening, hvis væsenligste Opgave er at værne om Forfatterretten.

Karl Larsens Forhold til Drachmann kender jeg intet til; derom vil jeg altså ikke kunne udtale mig. Men måske indeholder Erklæringen heller ikke noget derom.

Iøvrigt vil jeg ganske privat tilstå, at jeg har liden eller ingen Interesse for Forfatterforeningen. Jeg var Medlem i en halv Snes År men kom der aldrig og meldte mig så ud. På Afstand havde jeg Fornemmelsen af, at det var en Sammenslutning, 3 som på kunstig Måde opretholdtes af nogle enkelte, der var i Forlegenhed for en repræsentativ Samfundsstilling. Noget virkeligt Organ for danske Forfattere har Foreningen aldrig været.

Vil De være så god at overbringe Deres Frue en foreløbig, hjertelig Tak for hendes nye Bog2, som blev mig bragt ind ad Døren omtrent samtidig med Deres Brev. Og modtag selv venligst Hilsen fra

Deres hengivne
H. Pontoppidan.

 
[1] Skjerbæk formoder at Helge Rode har oplæst indholdet af nærværende brev ved forfatterforeningens generalforsamling 28.2.1908, jf. bl.a. Politikens referat 29.2.1908. tilbage
[2] nye Bog: Kvinde. Fortællinger. tilbage