Henrik Pontoppidan til Helge Rode
Sendt fra Hillerød. 5. juni 1908

den Aften vi tilbragte hos Dem

Hillerød
5/6 1908.

Kære Helge Rode!

Ad Omveje har min Kone og jeg uden Held forsøgt at få lidt at vide om, hvorledes De og Deres Frue og hele Familjen lever. Af alt det meget, vi oplevede under vort sidste Københavnsophold, har ikke meget bevaret sig så friskt i vor Erindring som den Aften, vi tilbragte hos Dem. For ikke at genere Dem og Fru Edith med nogen Artighed, vil jeg sige, at det er sagtens Deres Børns1 Skyld. Synet af de to prægtige Unger i deres Natdragter og med store Druer i Munden skal man virkelig ikke let kunne glemme. Men derfor har vi også været 2 meget nysgerrige efter at erfare, om den store Pan skulde have sendt Dem endnu et lille Dionysosbarn med Storken, – nej, med Ørnen, naturligvis. Vi har, som sagt, forhørt os mange Steder; men ingen vidste noget. Nu går jeg derfor lige til Kilden og spørger: hvorledes lever man ved Hippokrene?

Gid De vilde sende os bare to Ord.

De bedste Hilsner!

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.

 
[1] Børn: Asta Margrethe f. 28.10.1903, Gregers f. 17.2.1906, Mikal f. 17.4.1908. Ebbe kom til 10.5.1910. tilbage