Henrik Pontoppidan til P.Fr. Rist
Sendt fra Halls Allé 13. 15. marts 1910

en Tid fuld af Sygdom og Bekymring

Halls Alle 13.
15/3 10.

Kære Oberst Rist!

Min Kone kan desværre ikke komme med på Søndag. Hun beder mig sige Dem, at hun er meget bedrøvet over det. Hun har forlængst bundet sig ved et Løfte til vor Datter om at være hendes "Anstandsdame" på et Karneval Lørdag Nat, og hun veed, at der næsten intet vil være tilbage af hende om Søndagen efter en sådan Sværmen.

Vi har ofte talt om Dem i denne lange Vinter, der for os har været en Tid fuld af Sygdom og Bekymring af anden Art. Om en Månedstid flytter vi ud på Strandvejen; jeg veed ikke, om Afstanden mellem os derved vil blive formindsket, skridtvis betragtet, 2 men vi for vort Vedkommende vil føle det sådan, og vi håber, at Vejen også for Dem og Deres elskværdige Sønner vil blive lettere overkommelig.

Med Tak til Dem alle for den venlige Indbydelse

Deres hengivne
Henrik Pontoppidan.