P.Fr. Rist til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Reberbanen, Helsingør. 23. juli 1911

Tak fordi De er den De er

Reberbanen 23-7-1911

Kære Pontoppidan.

Jeg sender Dem en hjærtelig Hilsen og Lykønskning til Deres Fødselsdag – thi: jeg sidder her i Galschiøts vidunderlige Have, lidt betagen og mæt af dens underlige Skønhed og i Solvarmen lidt træt og sløv – da siger han: i morgen er det Henr. P's Fødselsdag, – Tanken om Dem livede mig op eller rettere kaldte mig paa en behagelig Maade frem igen til Livet. Vi blev enige om, at sende Dem en Hilsen. Ja, jeg sender Dem ogsaa en Tak, fordi De er saa rar imod mig og 2 fordi De er den De er, fordi Tanken om Dem kan glæde mig saameget osv.

Hils Deres Kone fra mig, hils Else fra mig og i Haabet om at De har det godt i alle Maader vil jeg nu igen sætte mig hen og falde sammen og glæde mig ved Tanken om Dem.

Deres
P. Fr. Rist.