Henrik Pontoppidan til P.Fr. Rist
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 14. januar 1898

Ganske døv

14/1 98 Bakkegårds Allé 6

Kære Hr. Oberst i Fodfolket og Generalmajor i Litteraturen!

Ja, jeg kan ikke lade være at gøre Gengæld for den spøgefulde Mesterskabstitel, De i Deres sidste venlige Brev tildelte mig. Jeg lader i Ærefrygt Trommerne røre og sænker dybt min Kårde.

I øvrigt har jeg kun dette på Hjærtet: Hr. Hirschsprung har nok efter det eget Sigende fortalt Dem, at jeg var rejst fra Byen, hvad naturligvis beror på en Misforståelse af ham. Jeg kunde jo – efter vor 2 Brevveksling – ikke tage bort uden at underrette Dem derom.

Når jeg alligevel endnu ikke har forsøgt at træffe Dem, er det alene, fordi jeg har været Patient og endnu søger Læge for en Ørelidelse, der har gjort mig ganske døv. Forhåbentlig får jeg dog snart igen den fulde Brug af alle mine Sanser, og jeg tillader mig da at søge Dem.

Jeg træder af med min bedste Tak for Hr. Generalmajorens elskværdige Brev og tager Afsked med Hånden til Huen.

Ny Trommehvirvel. Honnørmarsch.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.