P.Fr. Rist til Henrik Pontoppidan
Sendt fra Østerbrogade 46. 30. december 1897

Hensynet til Hr. Hirschsprung

Østerbrogade 46.
30. XII. 97.

Kjære Mester.

Tak for Deres Brev. De har Ret, jeg kommer ligesaa sjældent ud ad Deres Kant som De ad min. Sagen haster jo desuden ikke. Kun Hensynet til Hr. Hirschsprung gjør at jeg føler mig ligesom forpligtet til at gjøre Noget. Derfor prøver jeg maaske dog at træffe Dem en Dag, naar jeg streifer om, i Forventning om at De ogsaa vil gjøre Forsøg paa at finde mig, naar De en Dag kommer ud paa Østerbro.

Jeg ønsker Dem et godt Nytaar, – andet kan jeg ikke yde Dem, uagtet jeg har Dem saa meget at takke for

Deres
P. Fr. Rist.