Henrik Pontoppidan til P.Fr. Rist
Sendt fra Bakkegårds Allé 6. 25. december 1897

lad Hirschsprungs Idé gro lidt i Hjærnerne

1ste Juledag 97. Bakkegårds Allé 6.

Kære Hr. Oberstløjtnant Rist!

Jeg tør ikke ulejlige Dem med lange Rejser herud til Søndermarken alene for den omtalte Sags Skyld. Dersom De ellers ikke i den nærmeste Fremtid skulde have Ærinde på disse Kanter, er det rimeligere, at jeg kommer til Dem. Men i den første Ugestid er det mig næppe muligt at nå så langt som til Østerbro; og måske var det heller ikke afvejen at lade Hirschsprungs Idé gro 2 lidt i Hjærnerne, før vi taler sammen om den. Nogen stor Tillid til den har jeg – ligesom De – på Forhånd ikke.

Jeg håber altså, at jeg en Gang i Begyndelsen af det nye År må aflægge Dem et Besøg, – dersom vi da ikke på anden Måde skulde træffes√ forinden. Skulde De i disse Selskabs-Dage færdes i disse Egne, vil to Ord fra Dem holde mig hjemme en hvilkensomhelst Aften.

Deres hengivne
H. Pontoppidan.